Müshee BLOG
Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

HLAVNÍ STRÁNKA

Rubriky
DVD obaly
Kyberumění
Nová média
Wallpapery
Škola
Zábava

Ostatní
Fotogalerie
Jiné blogy

Oblíbené stránky
Fran Drescher site
Claudia Black
Marina Sirtis
Imzadi site
INSK 2004
CestoBlog
Rizikové kácení

GUESTBOOK

Administrace
přidat článek
upravit článekod 1.9.2006

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!
==Heslo 10 - Vizuální studia==Autor: Lucie Bartůňková - 06.01. 2008

Remediace

Pojem remediace pou?il poprvé Paul Levinson v knize The Soft Edge z roku 1997. Podle Levinsona je remediace činitelem teleologického vývoje, při kterém lidé vylep?ují nověj?ími médii mo?nosti star?ích.

Dal?ími, kdo se remediací zabývali, byli Jay David Bolter a Richard Grusin, kteří jí zasvětili svoji knihu s názvem Remediation: Understanding New Media, vydanou v roce 1999. Bolter a Grusin chápou remediaci jako proces, ve kterém nověj?í, nastupující médium zaujímá místo předcházejícího, a to tak, ?e si ?vypůjčuje? jeho vlastnosti, reorganizuje způsoby jeho pou?ívání a reformuje jeho kulturní prostor. I kdy? nové médium imituje podobu předchozího, vyjadřuje implicitně i explicitně po?adavek star?í médium zdokonalit. Remediace je tedy oboustranným procesem

Slovo remediace ov?em nevzniklo ze slova médium, ale z latinského slovesa remedire, které znamená léčit. U?ivatelé médií jsou podle Boltera a Grusina přesvědčeni, ?e remediace je jakýmsi lékem na neduhy médií a ka?dé nové médium je lep?í ne? to přede?lé. Zároveň odstraňuje jeho nedostatky nebo ho roz?iřuje o dal?í pozitiva. Například vylep?ením tradičního textu je hypertext, který do něj vnesl velkou dávku interaktivity.

Remediace také mů?e představovat určité paradigma, kterým lze na média nahlí?et a zkoumat je.

Pou?ité zdroje:
Luděk Janda - Remediace
www.remedi.cz
Anna Marková - seminární práce na téma Remediace

Komentáře k článku

Jméno

E-mail

Komentář k článku


Přepiš obrázek do rámečku
spodek